Kvalitātes vadība

Laiki mainās un mēs maināmies tiem līdzi - 2012. gada sākumā sporta kompleksā „333” tika ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas ir būtisks instruments sporta kompleksa ilgtspējīgas attīstības procesa nodrošināšanā. Turpinājums bija tikai pašsaprotams - jau 2013. gada nogalē „333” tika veikts sertifikācijas audits starptautiskas sertifikācijas institūcijas izpildījumā un 2014. gada janvārī „333” tika svinīgi pasniegts atbilstības sertifikāts standartam ISO 9001. Tādējādi „333” ir pirmais sporta komplekss Latvijā, kurā ir sertificēta kvalitātes sistēma!

„333” struktūrvienību darbība sastāv no vairāku procesu mijiedarbības, pastāvīgas informācijas apmaiņas starp uzņēmuma darbiniekiem, lēmumu pieņemšanas un izpildes koordinēšanas u.c. Lai „333”varētu sekmīgi funkcionēt un attīstīties, visiem šiem procesiem jābūt pārskatāmiem un skaidri saprotamiem, savstarpēji saskaņotiem un vadāmiem, tiem jāatbilst uzņēmuma vispārējai darbības politikai un mērķiem un to nodrošina „333” ieviestā, uzturētā un nepārtraukti pilnveidotā kvalitātes vadības sistēma.

Lai uzlabotu un celtu klientu apmierinātības līmeni par saņemto pakalpojumu sporta kompleksā, ir svarīgi izzināt klientu apmierinātību, tāpēc regulāri tiek organizētas un veiktas klientu aptaujas, kas nenoliedzami prasa milzu pūles, taču tādejādi pastāv iespēja uzklausīt klientu viedokļus, viņu vēlmes, priekšlikumus u.tml., kas ir būtisks informācijas avots, uz kā pamata tiek piemērotas nepieciešamās uzlabošanas darbības.

Arī Tu vari būt viens no tiem, kas sniedz savus priekšlikumus mūsu darbības uzlabošanā - uzraksti par tiem mums elektroniski un nosūti uz e-pasta adresi: gunita@333.lv

Kvalitātes vadība Atsauksmes